⚠️1
😣2
πŸ˜€3
πŸ˜‡4
⛔️5
πŸ₯6
🎲7
πŸ”₯8
😸9
🌹10
πŸ‘ˆ11
🎰12
🎟13
🌾14
πŸ˜‘15
😢16
πŸ‘Ή17
😟18
πŸ›‘19
πŸ˜„20
πŸ’21
⛅️22
πŸ€–23
πŸ€₯24
πŸ˜‘25
(q◕‿◕q)
☝️27
πŸ€‘28
🀨29
πŸ„30
⛄️31
Β―\_(ツ)_/Β―
πŸ€›33
πŸ†34
πŸ‘Œ(β–€ΜΏΔΉΜ―β–€ΜΏ ΜΏ)πŸ‘Œ
πŸ‘Ή36
🌏37
♨️38
🌩39
THX
πŸ‘‹41
( Ν‘Β° ΝœΚ– Ν‘Β°)
(ΰΈ‡ Ν Β° ΝŸΩ„Νœ Ν‘Β°)ΰΈ‡
ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏ'ΜΏ'\Μ΅Ν‡ΜΏΜΏ\Π·= ( β–€ ΝœΝžΚ–β–€) =Ξ΅/Μ΅Ν‡ΜΏΜΏ/’̿’̿ ΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ
🎼45
😣46
πŸ”°47
πŸ‘‰48
πŸ˜’49
πŸ€’50
🌿51
πŸŒ₯52
🀫53
😢54
🀒55
β—”Μ―β—”
β•š(ΰ² _ΰ² )=┐
πŸ€ͺ58
πŸ‘ˆ59
β˜„οΈ60
🀜61
😺 Tuturuu~~ 😺
πŸ’ͺ63
PIPO
BoKu
EXPLOSION!!!
Omae Wa Mou
⁉️68
🀲69
πŸ‘70
🌾71
πŸƒ72
🚯73
🀐74
πŸ₯€75
πŸ‘Š76
❌77
🎀78
🎷79
πŸ₯‡80
© alb1183