πŸ˜•1
😡2
🌎3
⛔️4
πŸ†5
πŸ“›6
πŸ‘»7
πŸ‘ˆ8
πŸ’¦9
🀨10
πŸ€–11
😷12
☁️13
πŸ†14
🎹15
⚠️16
πŸ™‚17
🀚18
πŸ™Œ19
🀀20
πŸ€™21
πŸŒ₯22
😐23
πŸ”†24
πŸ˜™25
(q◕‿◕q)
🎷27
πŸ‘‰28
πŸ‘‚29
βœ‹30
🀲31
Β―\_(ツ)_/Β―
😣33
⚠️34
πŸ‘Œ(β–€ΜΏΔΉΜ―β–€ΜΏ ΜΏ)πŸ‘Œ
🚸36
😬37
πŸ’‹38
😐39
THX
πŸŒ“41
( Ν‘Β° ΝœΚ– Ν‘Β°)
(ΰΈ‡ Ν Β° ΝŸΩ„Νœ Ν‘Β°)ΰΈ‡
ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏ'ΜΏ'\Μ΅Ν‡ΜΏΜΏ\Π·= ( β–€ ΝœΝžΚ–β–€) =Ξ΅/Μ΅Ν‡ΜΏΜΏ/’̿’̿ ΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ ΜΏΜΏ
🎼45
βœ‹46
🌊47
〽️48
πŸ›‘49
🌨50
πŸ’¨51
🎷52
πŸ’ͺ53
πŸ˜†54
πŸ˜’55
β—”Μ―β—”
β•š(ΰ² _ΰ² )=┐
🚫58
❄️59
πŸ›‘60
πŸ’61
😺 Tuturuu~~ 😺
πŸ˜’63
PIPO
BoKu
EXPLOSION!!!
Omae Wa Mou
πŸ₯68
πŸ˜ͺ69
πŸŒ’70
πŸŒ™71
🌦72
πŸ˜ƒ73
πŸ™„74
🀐75
πŸŒ”76
🎻77
πŸŒ›78
🎲79
πŸ“΅80
© alb1183